De huidige maatregelen, vastgelegd in Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, geven perspectief om toch (gedeeltelijk) open te kunnen. In veel gemeenten is dit ook aan de orde. Door de huidige besmettingscijfers is het dringende advies hier wel op een verstandige manier mee op te gaan. 

In het protocol groepsaccommodaties wordt een interpretatie gegeven van de mogelijkheden en de wijze waarop een ondernemer hier invulling aan kan geven.

Welke regels gelden er momenteel voor de groepsaccommodatie?

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen.Mag onze groepsaccommodatie al open? Bekijk onze pagina veelgestelde vragen over corona.

Dit protocol is opgesteld door HISWA-RECRON voor bedrijfsmatig opererende groepsaccommodaties. 

Doelstelling van dit protocol is het kunnen uitvoeren van de activiteiten van groepsaccommodaties in het seizoen 2021, waarin maatregelen ter voorkoming van het COVID-19 virus van kracht zijn. 

Groepsaccommodaties zijn gewend om te werken met strikte veiligheids-, hygiëne- en gezondheidsprotocollen. De landelijke normen zijn vastgelegd in verschillende hygiëne en gezondheidsrichtlijnen, zoals de RIVM ‘Hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccommodaties’. 

Uitgangspunten 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor dit protocol voor groepsaccommodaties:

De groepsaccommodatie heeft als doel het bieden van een veilige omgeving voor alle gasten en medewerkers waarin een veilig, gezond en sportief recreatief verblijf voorop staat 

Voor aanvang activiteit: de mogelijkheid tot introductie van het COVID-19 virus op de  groepsaccommodatie beperken tot een minimum door gasten en medewerkers te vragen voorafgaand aan een activiteit en verblijf de sociale contacten te beperken en zelf alert te zijn op ziekteverschijnselen. 

Bij aanvang activiteit: triage aan de poort van gasten en medewerkers voordat deelname aan activiteiten en verblijf op de groepsaccommodatie kan plaatsvinden. 

Gedurende de activiteit: beperken van het verspreidingsrisico door scheiding tussen gasten en “buitenwereld” tijdens het verblijf.